Általános Szerződési Feltételek

 

 1. Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: a „Felhasználási Feltételek”) határozzák meg a Hulin Gabriella egyéni vállalkozó (1133 Budapest Tisza utca 11, adószám 6804520-1-41) kizárólagos tulajdonában álló www.festopartystudio.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: a „Weboldal”) felhasználására vonatkozó feltételeket.
Felhasználónak (a továbbiakban: a „Felhasználó”) minősül minden olyan nagykorú természetes vagy jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalt felkeresi, azon jegyet vásárol, vagy feliratkozik a Weboldal hírlevelére. Kiskorú személyek nem minősülnek felhasználónak. Kiskorú természetes személyek a Weboldalt felkereshetik, annak tartalmával megismerkedhetnek, azonban jegyet nem vásárolhatnak, nem iratkozhatnak fel a Weboldal hírlevelére és nem vehetik igénybe a Weboldal által nyújtott szolgáltatásokat és nem vehetnek részt a Festő Party Súdió rendezvényein sem. Ha mégis kiskorú vendég érkezik a programra, szóbeli szülői/gondviselői engedéllyel teheti ezt meg. Ebben az esetben a kiskorú szülője/gondviselője minősül Felhasználónak.
A Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Szerződési Feltételeket. A Szerződési Feltételek ily módon való elfogadása egyben azt is jelenti, hogy a Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a ennek változásait nyomon követi és tudomásul veszi. Amennyiben a Felhasználó a jelen Szerződési Feltételeket nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált bármely szolgáltatás igénybevételére. A Weboldal tulajdonosa és/vagy működtetője jogosult a jelen Szerződési Feltételeket bármikor egyoldalúan módosítani. A módosítás hatályba lépésének napja az a nap, amikor a módosítás publikálásra kerültek a Weboldalon.
A Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. A festopartystudio.hu, amennyiben tudomására jut, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket (is) tartalmaz, jogosult a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni.

 1. Alapfogalmak

Üzemeltető: Hulin Gabriella e.v.
Jegyvásárlás: A Weboldalon keresztül történő jegyvásárlás egy eseményre
Feliratkozás: Felhasználó feliratkozása a Weboldal hírlevelére
Szolgáltatás: Közösségi művészeti alkotási élmény, valamint a Weboldalon keresztül a jegy és ajándékutalvány vásárlás az Eseményre
Esemény: Egy konkrét időponthoz, dátumhoz és helyszínhez köthető Festő Party Stúdió közösségi festészeti program
Weboldal: www.festopartystudio.hu
Művészeti vezető/Instruktor: Az a személy, aki előkészíti, levezeti, koordinálja, segíti az Eseményt

 

 1. A Festő Party Stúdió működése


A Festő Party Stúdió közösségi művészeti élmény, melynek során Felhasználó az Festő Party Stúdió művészeti vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy festményt készít el. A Weboldalon több Esemény és ahhoz rendelve az azokon készülő festmény képe megtalálható, ezeket a Festő Party Stúdió  határozza meg, a Felhasználó a megadott lehetőségek közül választ időpontot, festményt az aktuális elérhetőség alapján.

Változó tényezők: Az események időpontja, művészeti vezetője és felépítése is változhat. A kiválasztott Eseményen is lehetnek változtatások az Festő Party Stúdió megítélése alapján, így előfordulhat, hogy nem az előre megadott képet festik vagy nem az a művészeti vezető tartja a foglalkozást, aki a Weboldalon szerepel.
A festék, a vászon, az állvány, az ecsetek, a kötény és a művészeti vezető estéről estére változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.
A Festő Party Stúdió mindent megtesz, hogy a változások minél kevésbé érintsék az adott Eseményt. A Festő Party Stúdió a változtatás jogát fenntartja.

Időkeret: A Festő Party Stúdió törekszik arra, hogy az előre megadott időpontban kezdődjön és 3 órán belül megtörténjen a festés, azonban az időkeret esetenként változhat. Az időkeretbe nem tartozik bele a köztes szünet, melynek hosszát az Instruktor határozza meg, saját belátása alapján. Az időkeret változásáért az Festő Party Stúdió felelősséget nem vállal.

Végtermék: A Festő Party Stúdió semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Esemény során a Felhasználó által elkészített kép olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Weboldalon található festmény.
A Festő Party Stúdió festményei, melyek a Weboldalon megtalálhatóak, a Festő Party Stúdió számára készültek, azokat szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Festő Party Stúdió engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

Lemondás: A Festő Party Stúdió Események 4-nél kevesebb jelentkező esetén elmaradhatnak, erről az érintett Felhasználót e-mailben értesítjük, legkésőbb az esemény előtt 1 órával.

 

 1. Viselkedési normák


A Festő Party Stúdió eseményein és/vagy Weboldalon elfogadott viselkedési norma magában foglalja, hogy a Felhasználó más Felhasználókat faji, nemi, vallási, identitásbeli hovatartozásukban és emberi mivoltukban tiszteli, sem szavakkal, sem tettekkel nem sérti szándékosan vagy szándékán kívül. Az eseményre nem érkezik ittas vagy bódult állapotban és betartja az elvárt viselkedési normákat.

Jegyvásárlás, lemondás – A „Hogyan működünk” pont kiegészítése
A Jegyvásárláshoz a Felhasználónak a következő adatokat kell megadni:
Név (vezeték, kereszt)
Telefonszám
E-mail cím
Számlázási adatok
A Jegyvásárlás a direkt utalással vagy Paypal rendszerén keresztül működik. A Felhasználó a Jegyvásárláskor a PayPal fizetés esetén a PayPal ÁSzF-jét is köteles elfogadni. Jegyvásárláskor banki átutalásos opció is választható, ez esetben Felhasználó a 11773133-00863515 bankszámlára utalja a vásárlás összegét.
A sikeres vásárlásról a Szolgáltató a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött elektronikus levélben értesíti Felhasználót. A levél tartalmazza:
Az időpontot
A helyszínt
A kiválasztott képet
Megrendelés kódját
Lemondás: Felhasználónak legkésőbb az Esemény időpontja előtt 48 órával jelezni kell az info@festopartystudio.hu e-malcímen, amennyiben nem tud részt venni az Eseményen, egy “Lemondás” tárgyú e-mailben. Az e-mailben egyértelművé kell tenni, hogy ki mondja le az eseményt és melyik eseményről van szó. Egyéb (Facebookon, más e-mailen, telefonon stb. történő) lemondást nem áll módunkban elfogadni. Ha a Felhasználó az Esemény kezdőpontja előtt 48 órával nem jelzi lemondási szándékát, úgy azt nem áll módunkban elfogadni. Ha Felhasználó fentiek szerint jelezte, hogy nem tud részt venni az Eseményen, amelyre eredetileg a jegyét vásárolta, úgy a férőhelyek függvényében a következő 60 napban tartott valamely Eseményre érvényesítheti a jegyét egy alkalommal.

 1. Promóciók
 • Festő Party Stúdió jogosult kedvezményeket adni az eredeti jegyárból. Ezen kedvezmények feltételeit ajánlatokként változtathatja.
 • A Festő Party Stúdió -val leszerződött Harmadik fél is nyújthat kedvezményeket megállapodás alapján (kuponakciók stb.), ez esetben a Festő Party Stúdió nem vállal felelősséget az adott partner ÁszF-je és Adatkezelése iránt.

 1. Hírlevél
 • A Weboldal használatának során a Szolgáltató lehetőséget nyújt Hírlevélre történő feliratkozásra a Festő Party Stúdió témájával kapcsolatos információkról, lehetőségekről, hírekről, akciókról, újdonságokról történő folyamatos tájékoztatás biztosítása érdekében.
 • A Hírlevél-szolgáltatás igénybevétele illetőleg az ehhez kapcsolódó adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.
 • A Szolgáltató a Felhasználó által megadott adatokról nyilvántartást vezet. A nyilvántartásban rögzített adatok harmadik fél számára kizárólag az érintett Felhasználó előzetes hozzájárulásával adhatók át.
 • A Felhasználó az adatainak megadásával felhatalmazza a Szolgáltatót, hogy a hozzájárulása visszavonásáig ezen adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
 • A Felhasználó a Hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben a Szolgáltató az általa vezetett nyilvántartásból haladéktalanul törli a Felhasználó adatait. A Felhasználó a visszavonó nyilatkozatot megteheti a Hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva.

 

 1. Közösségi oldalak, marketing


A Weboldalt lehetőség van a Felhasználó Facebook, Pinterest, YouTube vagy Instagram fiókjával összekötni. Amennyiben Felhasználó él ezzel a lehetőséggel, úgy részese lesz a Festő Party Stúdió közösségének az adott külső oldalon is, így felkerülhetnek az Esemény dokumentált anyagai (pl. fényképek, az elkészült festménye, az esemény videója stb.) a közösségi oldalakra is, ahol Felhasználó beazonosítható lesz. Ismerősei, barátai látni fogják, hogy a Festő Party Stúdió közösségének része.
A Festő Party Stúdió Eseményein kép- és hangfelvétel készülhet, melyet Festő Party Stúdió marketing célokra használhat. Felhasználó a jegyvásárlással, illetve az Eseményen való részvétellel hozzájárul, hogy kép-és hanganyagon szerepeljen és a róla készült kép- és hangfelvételeket a Szolgáltató pr- és marketingtevékenységében térítésmentesen felhasználja.

 

 1. Felelősség

Festő Party Stúdió semmilyen körülmények között nem garantálja, hogy a szolgáltatás (ideértve a Weboldalt és minden hozzárendelt tartalmat, valamint az Esemény) zavartalanul és hiba nélkül fog működni. Felhasználó elfogadja, hogy a Festő Party Stúdió szolgáltatás egy vagy több vonatkozásában módosulhat, részben vagy teljes egészében megszűnhet, anélkül, hogy erről a Felhasználó értesül vagy ezért kártérítést kap. A Festő Party Stúdió  felelősséget különösképpen a Partnerek szolgáltatásával kapcsolatban, a Festő Party Stúdió eseményen készült festményekkel, valamint a Festő Party Stúdió eseményen használt eszközökkel kapcsolatban hárítja el magáról.
A Festő Party Stúdió nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget az alábbiakra:
Hibák vagy hiányosságok a Weboldalon vagy a Festő Party Stúdió eseményen
Az Ügyfélszolgálat tanácsai vagy javaslatai
A Festő Party Stúdió eseményen vagy a Weboldalon bármely meghibásodás vagy a használat megszakítása
A Festő Party Stúdió Eseményeken ital- és ételfogyasztás az aktuális kínálat lehetséges. A fogyasztás költségét a festés jegyára nem minden esetben tartalmazza. A kínálatot a Festő Party Stúdió vagy a helyszen étel– és italkínálata határozza meg.

 

 

 1. Irányadó jog, felügyeleti szervek

Az Üzemeltető és Felhasználó közötti jogviszonyra a Magyar jog irányadó. A felek esetleges jogvita esetén, hatáskörtől függően kikötik az Üzemeltető székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét.
A Szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetősége: 1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei: levélcím, 1525 Budapest, Pf., 75; info@nmhh.hu
Az Adatvédelmi Szabályzat eléréséhez kattints ide.
Bármilyen kérdés vagy panasz esetén keress minket: info@festopartystudio.hu vagy 06703965688 telefonszámon.